Niepubliczne Przedszkole "Kot Filemon" Lublin, ul. Krańcowa 3

  • strona główna

    Jako Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon”  działamy od września 2020 r.  Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez kompetentną kadrę.

    Placówka wpisana jest do Rejestru Niepublicznych Placówek Miasta Lublin jak również spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

    Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon” jest miejscem pełnym ciepła i radości, gdzie możecie Państwo pozostawić malucha od 6.00 do 18.00 pod opieką serdecznych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Dzieci przebywają w małych grupach, maksymalnie 13 osobowej. Stwarza to wyjątkowe warunki do indywidualnego podejścia do każdego z dzieci i poświęcenia niezbędnej uwagi oraz rozpoznawania potrzeb i predyspozycji dzieci.

    Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. Współpracując z rodziną uczymy zaufania, życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie. Codzienne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

    W pracy stosujemy nowoczesne formy i metody w oparciu o  najlepsze programy, które w zachwycający sposób wprowadzają dzieci w bogaty świat kolorów, kształtów, słów, pojęć a także uczuć i emocji.

     Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym przedszkolu, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych. Placówka ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, promuje swój obraz, dbająca o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego oraz rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Motto:
    
W oświacie jednakowe szanse oznaczają jednakowe możliwości najpełniejszego wykorzystania wrodzonych różnic.
     Ideałem jest swoboda i równa szansa dla każdej jednostki, nie podciąganie wszystkiego w życiu do jednego poziomu lecz rozwijanie szczególnych indywidualnych zdolności i możliwości jednostki; należy je rozwijać jeśli okażą się wielkie, a jeśli nie, to kształtować jakiekolwiek uzdolnienia fizyczne, umysłowe lub dodatnie cechy charakteru.

World Conference on Gifted Childern. Looking to Their Future. Londyn 1975 r.


Zapisy do Niepublicznego Przedszkola „Kot Filemon” trwają przez cały rok kalendarzowy.
Przyjęcie dziecka uzależnione jest od wolnych miejsc. W razie braku miejsca dziecko jest zapisywane na listę rezerwową.
Możecie Państwo dokonać rezerwacji miejsca w Przedszkolu pobierając i wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz dostarczając ją do placówki.
Aby potwierdzić zapis dziecka do Przedszkola należy uiścić opłatę rekrutacyjną.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KOT FILEMON” W LUBLINIEpobierz PDFI. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*:


OJCIEC/OPIEKUN:

MATKA/OPIEKUN:

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

akceptuję regulamin

Niepubliczne Przedszkole „Kot Filemon”
ul. Krańcowa 3,
20-356 Lublin

biuro@kotfilemonlublin.pl

tel. 530 270 100