Niepubliczny Żłobek "Kot Filemon" Lublin, ul. Feliksa Strojnowskiego 15

  • strona główna

Witamy Państwa !!!     

   Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon” jako prywatna placówka stwarza dzieciom możliwość optymalnych oraz przyjaznych warunków do opieki, pielęgnacji i wszechstronnego rozwoju w kameralnych warunkach, możliwie jak najbardziej odzwierciedlających domową atmosferę. Nasz Żłobek uczy dzieci samodzielności, budowania własnego „ja” w otaczającej rzeczywistości w oparciu o wartości uniwersalne: dobra, piękna i prawdy. Gwarantujemy bezpieczne, radosne wzrastanie dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania. Współpraca z rodziną i indywidualizowanie oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych stanowi dla nas priorytet  do kreatywnego działania.

   Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon” jest placówką wyposażoną w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do dzieci w wieku od 0 do 3 lat.   

   Nasza placówka funkcjonuje w oparciu o Wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Lublin, posiada pozytywną opinię Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków higieniczno - sanitarnych. 

   Z nami dzieci chętnie poznają otaczający świat poprzez działalność twórczą, aktywność twórczą w oparciu o potrzeby własne i oczekiwania rodziców.

To miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, gdzie zabawa jest nauką, a nauka zabawą.

Zapisy do Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon” trwają przez cały rok kalendarzowy.
Przyjęcie dziecka uzależnione jest od wolnych miejsc.
W razie braku miejsca dziecko jest zapisywane na listę rezerwową.
Możecie Państwo dokonać rezerwacji miejsca w Żłobku pobierając i wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz dostarczając ją do placówki.
Aby potwierdzić zapis dziecka do Żłobka należy uiścić opłatę rekrutacyjną.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KOT FILEMON” W LUBLINIEpobierz PDFI. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*:


OJCIEC/OPIEKUN:

MATKA/OPIEKUN:

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

akceptuję regulamin

W związku z prowadzonym postępowaniem opartym na zasadzie rozeznania rynku w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty pełnienia funkcji Położnej/Pielęgniarki zapraszamy do składania ofert.

03_2019_ogloszenie_o_zamowieniu położna.pdf

Formularz oferty położna.docx

RODO.docx

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku dotyczącym wyboru Wykonawcy na dostawę mebli zapraszamy do składania ofert. 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Szczegółowy opis kosztów.pdf

Oferta wykonawcy zał. nr 2.docx

Oświadczenie o spełnieniu warunków uziału w postępowaniu.docx

Oświadczenie o braku powiązań.docx

RODO.docx


Żłobek - jestem na TAK !!!

Niepubliczny Żłobek Kot Filemon w Lublinie realizuje projekt "Żłobek - jestem na TAK !!!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszelkie opłaty wraz z wyżywieniem: 200 zł miesięcznie.

W związku z tym zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji wyłącznie osoby:

  1. Rodziców/opiekunów dzieci do lat 3
  2. Rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Lublin lub gmin ościennych tj. gminy: Głusk, Świdnik, Wółka, Niemce, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewic
  3. Rodziców/opiekunów przebywających na urlopie: macierzyńskim (niezbędne zaświadczenie od pracodawcy) lub rodzicielskim (niezbędne zaświadczenie od pracodawcy) lub wychowawczym (niezbędne zaświadczenie od pracodawcy) lub osoba bezrobotna (zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy lub oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy) lub osoba bierna zawodowo (zaświadczenie od pracodawcy).         
  4. Deklarowanie powrotu/wejścia na rynek pracy.                                                                                                       -

Spełnienie łącznie 4 kryteriów jest konieczne do udziału w projekcie.

Punkty premiujące w procesie rekrutacji otrzymują:

  • rodzic/opiekun z niepełnosprawnością +10 pkt (konieczne orzeczenie o niepełnosprawności)
  • osoba długotrwale bezrobotna +10 pkt (oświadczenie, zaświadczenie z Urzędu Pracy) *** osoba o niskich kwalifikacjach +10pkt (świadectwo ze szkoły/oświadczenie)
  • osoba bezrobotna/bierna zawodowo +15 pkt (zaświadczenie z Urzędu Pracy, oświadczenie)
  • kobieta +15 pkt (oświadczenie)
  • rodzic/opiekun dziecka z niepełnosprawnością +10 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Zapraszamy do kontaktu, bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania 🙂

Zadzwoń: 530 270 100      Napisz: biuro@kotfilemonlublin.pl lub na Facebooku 🙂 

Do zobaczenia w żłobku! 

Rekrutacja rozpocznie się 01.08.2019 r. 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji_Kot Filemon.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_zał_1_Kot_Filemon.docx

Oświadczenie_przetwarzanie_danych_osobowych_Kot_Filemon.pdf

Umowa_Kot_Filemon.docx

Oświadczenie_osoba_bezrobotna.docx


Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon”
ul. Feliksa Strojnowskiego 15,
20-386 Lublin

biuro@kotfilemonlublin.pl

tel. 530 270 100