Niepubliczny Żłobek "Kot Filemon" Lublin ul. Krańcowa 3

  • strona główna

Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon”  od 2017 r.  wpisany jest do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Lublin.

Nasz Żłobek jest miejscem pełnym ciepła i radości, gdzie możecie Państwo pozostawić maluszka od 6:00 do 18:00 pod opieką serdecznych, kompetentnych opiekunek. Szkraby przebywają w małych grupach. Stwarza to wyjątkowe warunki do indywidualnego podejścia do każdego z dzieci i poświęcenia niezbędnej uwagi oraz rozpoznawania potrzeb i ich predyspozycji.

Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę. Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. Współpracując z rodziną uczymy zaufania, życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie. Codzienne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

W pracy stosujemy nowoczesne formy i metody w oparciu o  najlepsze programy, które wprowadzają dzieci w bogaty świat kolorów, kształtów, słów, pojęć, a także uczuć i emocji.

Nasz żłobek dokłada wszelkich starań, aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym żłobku, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych.  

Motto:    

W oświacie jednakowe szanse oznaczają jednakowe możliwości najpełniejszego wykorzystania wrodzonych różnic.  Ideałem jest swoboda i równa szansa dla każdej jednostki, nie podciąganie wszystkiego w życiu do jednego poziomu lecz rozwijanie szczególnych indywidualnych zdolności i możliwości jednostki; należy je rozwijać jeśli okażą się wielkie, a jeśli nie, to kształtować jakiekolwiek uzdolnienia fizyczne, umysłowe lub dodatnie cechy charakteru.

World Conference on Gifted Childern. Looking to Their Future. Londyn 1975 r.  


Zapisy do Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon” trwają przez cały rok kalendarzowy.

Możecie Państwo dokonać rezerwacji miejsca w Żłobku wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz dostarczając ją do placówki. Aby potwierdzić zapis dziecka do Żłobka należy uiścić opłatę rekrutacyjną. 

Przyjęcie dziecka uzależnione jest od wolnych miejsc.

W razie braku miejsca dziecko jest zapisywane na listę rezerwową.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KOT FILEMON” W LUBLINIEpobierz PDFI. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*:


OJCIEC/OPIEKUN:

MATKA/OPIEKUN:

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

akceptuję regulamin

Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon”
ul. Krańcowa 3,
20-356 Lublin

biuro@kotfilemonlublin.pl

tel. 530 270 100