Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach,
ul. Sosnowa 26

 • strona główna

Zapisy do przedszkola Kot Filemon

Rekrutacja do przedszkola Kot Filemon w Puławach jest prowadzona od sierpnia 2021 r. w sposób ciągły do zapełnienia miejsc.

Kryteria przyjęcia

Do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci, które:

 1. mają 3-6 lat
 2. mieszkają na terenie woj. lubelskiego

 

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola prosimy o wypełnienie poniższej kart zgłoszeniowej.

Karta zgłoszenia Sosnowa 26.pdf

 

Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach tworzymy od 1 lipca 2021 roku, nasza nowa placówka przy ul.Sosnowej 26 w Puławach rozpocznie działanie w Październiku 2021 roku w trzech grupach wiekowych. Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę.

Placówka będzie działać w oparciu o wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Miasta Puławy. Spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach jest miejscem stworzonym z myślą o edukacji w kameralnych warunkach z poszanowaniem idei edukacji włączającej. Proponujemy model pracy z dziećmi uwzględniający różnorodność uczniów korzystających z przedszkola funkcjonującego w systemie edukacji formalnej.

W kształceniu włączającym podkreślamy akceptację różnorodności przez świadome społeczeństwo oraz dążenie do przezwyciężania barier w zakresie uczestnictwa w ogólnodostępnym systemie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Kadrę tworzy zespół empatycznych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przedszkole tworzą trzy oddziały.

 Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym przedszkolu, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych. Przedszkole ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, dbając o wszechstronną i różnorodną ofertę. Promujemy działania społeczne, w tym edukacyjne, które dążą do włączenia dzieci z niepełnosprawnością do grupy dzieci pełnosprawnych. Wierzymy, że z powodzeniem w formie inkluzji do jednej grupy, wspólnie z uczniami sprawnymi, mogą uczęszczać dzieci o różnym stopniu i różnym rodzaju niepełnosprawności, o różnych dysfunkcjach rozwojowych, możliwościach intelektualnych, sensorycznych, emocjonalnych czy ruchowych. 

Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. Współpracując z rodziną uczymy zaufania, życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie. Codzienne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

W pracy stosujemy nowoczesne formy i metody w oparciu o  najlepsze programy, które w zachwycający sposób wprowadzają dzieci w bogaty świat kolorów, kształtów, słów, pojęć a także uczuć i emocji.

Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym przedszkolu, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych. Placówka ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, promuje swój obraz, dbająca o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego oraz rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wyjątkowe usytuowanie przedszkola pozwala nam na wykorzystywanie w swej ofercie innowacyjnych elementów metodyki zaczerpniętej z leśnego przedszkola, gdzie dzieci wychowywane są w zgodzie z naturą oraz jej cyklicznością. Zdobywają nowe umiejętności i wiedzę w oparciu o poszanowanie otaczającego środowiska naturalnego, kulturowego i historycznego. Duży nacisk kładziemy na kontakt z przyrodą co w praktyce oznacza, że dzieci mają głęboki i osobisty kontaktu z naturą. Dzięki temu dzieci doświadczają naturalnej nauki nieodłącznie wpisanej w ich rozwój poprzez doświadczanie i dzielenie się inspiracjami.


PUŁAWY_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_NAUCZYCIEL.pdf

PROJEKT: „Przedszkole najlepszy czas!”
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:  01.07.2021 – 31.08.202022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 525 617,60 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 290 162, 60 zł

 Przedszkole Kot Filemon  zostanie utworzone w ramach projektu „Przedszkole najlepszy czas!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w  ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 47 nowych miejsc przedszkolnych w okresie realizacji projektu tj. 01.07.2021-31.08.2022 na terenie Puław.

Grupę docelową projektu jest 47 dzieci ( 23 dziewczynki i 24 chłopców)w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowym, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkujące  woj. lubelskie.

Główne zadania przewidziane w projekcie to:

1.       Adaptacja

2.       Wyposażenie placówki

3.       Bieżące funkcjonowanie przez okres 11 m-cy

4.       Zajęcia dodatkowe: j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, indywidulane zajęcia z integracji sensorycznej

5.       Szkolenia nauczycieli z zakresu pedagogiki Froebla   oraz  specjalnej.

Przedszkole będzie dysponowało:

 • 47  nowymi miejscami dla dzieci z terenu woj. lubelskiego;
 • trzema wyremontowanymi salami dydaktycznymi wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • wyremontowanymi salami terapeutycznymi  wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • zapleczem kuchennym;
 • zapleczem sanitarnym;
 • szatnią.

Ponadto zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • naukę języka angielskiego w ramach zajęć podstawowych;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: logopedia,  zajęcia z psychologiem, zajęcia z integracji sensorycznej, jęz. angielski
 • całodzienne wyżywienie.

Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka  w przedszkolu Kot Filemon wynosi 368, 19  zł miesięcznie.

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z OWP.pdf

Regulamin Projektu Przedszkole Najlepszy Czas! Sosnowa 26.pdf

Karta zgłoszenia Sosnowa 26.pdf

Rozeznanie rynku AGD,RTV,IT Sosnowa26.pdf

Rozeznanie rynku MEBLE.pdf
Niepubliczne Przedszkole Kot Filemon w Puławach
ul. Sosnowa 26,
21-281 Puławy

biuro@kotfilemonlublin.pl

tel. 530 270 100