misja

  • strona główna

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "KOT FILEMON" W LUBLINIE

są prywatnymi placówkami, w których dzieci rozwijają się wszechstronnie, są twórcze, otwarte dla ludzi i świata, czują się kochane i szczęśliwe, osiągają gotowość szkolną w atmosferze akceptacji i zrozumienia, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych, w oparciu o dobrą współpracę z najbliższym środowiskiem.

NASZE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA:

- kierują się filozofią wychowania podmiotowego, wartościami humanistycznymi i respektowaniem praw dziecka;

- stwarzają dziecku szansę do indywidualnego rozwoju, zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami;

- zapewniają dziecku opiekę i bezpieczeństwo, optymalne warunki do zabawy i nauki;

- wspierają rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka, dojrzałego społecznie i emocjonalnie;

- zapewniają kompetentną społeczność pracowników, dbającą o dobre relacje międzyludzkie, komunikację i organizację życia przedszkolnego.

ZAPRASZAMY!!!