O nas

O nas

Jako Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon”  działamy od 2017 r.  Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych prowadzanych przez kompetentną kadrę.

Placówka wpisana jest do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Lublin jak również spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego.

Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon” jest miejscem pełnym ciepła i radości, gdzie możecie Państwo pozostawić malucha od 6.30 do 17.00 pod opieką serdecznych, wykwalifikowanych opiekunek. Szkraby przebywają w małych grupach, maksymalnie 13 osobowych. Stwarza to wyjątkowe warunki do indywidualnego podejścia do każdego z dzieci i poświęcenia niezbędnej uwagi oraz rozpoznawania potrzeb i predyspozycji dzieci.

Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. Współpracując z rodziną uczymy zaufania, życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie. Codzienne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

W pracy z maluszkami stosujemy nowoczesne formy i metody w oparciu o  najlepsze programy, które w zachwycający sposób wprowadzają dzieci w bogaty świat kolorów, kształtów, słów, pojęć a także uczuć i emocji.

Nasz żłobek dokłada wszelkich starań aby czas spędzany przez Państwa dzieci w naszym żłobku, był czasem radosnym i beztroskim. Kładziemy również duży nacisk na indywidualny rozwój dzieci oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności każdego z naszych podopiecznych. Placówka ciągle się rozwija, aktywnie współpracuje ze środowiskiem, promuje swój obraz, dbająca o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego oraz rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

Motto
W oświacie jednakowe szanse oznaczają jednakowe możliwości najpełniejszego wykorzystania wrodzonych różnic.
Ideałem jest swoboda i równa szansa dla każdej jednostki, nie podciąganie wszystkiego w życiu do jednego poziomu lecz rozwijanie szczególnych indywidualnych zdolności i możliwości jednostki; należy je rozwijać jeśli okażą się wielkie, a jeśli nie, to kształtować jakiekolwiek uzdolnienia fizyczne, umysłowe lub dodatnie cechy charakteru.

World Conference on Gifted Childern. Looking to Their Future. Londyn 1975r.