Category "Bez kategorii"

1Lis2017

Drodzy Rodzice,
nawet najtroskliwsza opieka w żłobku, nie jest w stanie Państwa zastąpić. Niezależnie od tego jak bardzo opiekunki będą się starać i angażować, pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku z pewnością będą bardzo trudne, zarówno dla maluszka jak i dla Was. Dostosowanie się dziecka do tej ogromnej zmiany w życiu, jaką jest pójście do żłobka, nie będzie ani łatwe ani szybkie. Jest to proces, który trwa w zależności od indywidualnych cech dziecka nawet kilkanaście tygodni. Znalezienie się w całkiem nowym otoczeniu, osób i przedmiotów, powinno być dawkowane stopniowo i przy udziale najbliższych.

Bądźcie czujni i wnikliwie obserwujcie maluszka. Adaptacja przybiera różne oblicza. Czasami zdarza się, że po pierwszej fascynacji kolorowym miejscem, nieznanymi zabawkami, nowymi towarzyszami zabawy, przychodzi trudna chwila, w której dziecko zaczyna postrzegać wszystko w żłobku jako codzienną konieczność i rutynę. Odkrywa, że chwilami musi a nie chce. Na pewno to rozumiecie. Przecież nam, dorosłym tego typu sytuacje też są znane i bliskie. A ten mały człowiek, już zaczyna patrzeć na świat własnymi oczami i przez pryzmat własnych potrzeb.

Bez wątpienia niepokój i poczucie nowości a zarazem trudności sytuacji Waszego dziecka, będzie się udzielać także Państwu, a co za tym idzie, przenosić się do środowiska domowego. Ale wiedzcie, że emocje „wędrują” w obydwie strony. Wasze złe emocje także przenoszą się na dziecko a Wasza postawa, przy rozstaniu, będzie ważnym sygnałem dla malucha. Będzie z pewnością płakał i wymuszał określone zachowania .Starajcie się, w jak najbardziej dyskretny sposób, wyrażać swoje obawy i niepewności. Wzmacniajcie swoje Pociechy i okazujcie jednocześnie, zdecydowanie, konsekwencję ale i spokój. Dziecko potrzebuje abyście, w tym trudnym okresie, zarówno wsłuchali się w jego potrzeby jak i okazali stanowczość. Najważniejsze abyście nie kierowali się jedynie emocjami, które w tak decydującym momencie, nie mogą być jedynym doradcą.

Po powrocie do domu dziecko może być bardziej niż zazwyczaj rozdrażnione i płaczliwe. Oczywistym jest to, że w bezpiecznym i znanym sobie otoczeniu, musi odreagować frustrującą sytuację zmiany. Okazujcie mu wówczas dużo troski, ciepła, a nade wszystko uwagi. Poświęćcie mu czas, aby nie musiało się go domagać. Sami inicjujcie zabawy z maluchem, aby zrekompensować mu te chwile, gdy był poza domem i za Wami tęsknił. Wasza wyrozumiałość dla zachowań dzieci, po powrocie ze żłobka, będzie miała kluczowe znaczenie w przebiegu adaptacji maluszka do nowych warunków. Będą także przypadki, że Wasz ukochany brzdąc z premedytacją będzie chciał Was „ukarać” za spowodowanie zmiany. Będzie marudzić, złościć się, okazywać niezadowolenie, będzie zaborczy, zazdrosny i męczący. Pozwólcie dziecku na przeżycie tych emocji, towarzysząc mu i okazując bezwarunkową akceptację dla jego stanu i sytuacji. Najprawdopodobniej, jeśli wszyscy dzielnie przejdziecie adaptacje, wszystko wróci do normy.

Aneta Falkowska Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon”

15Sie2017

Witamy Państwa !!!

Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon” powstał we wrześniu 2017 r.

Funkcjonujemy w oparciu o Wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Lublin, pozytywną opinię Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków higieniczno-sanitarnych dla żłobka.

Nasza placówka stwarza dzieciom możliwość optymalnych oraz przyjaznych warunków do opieki, pielęgnacji i wszechstronnego rozwoju w kameralnych warunkach, możliwie jak najbardziej odzwierciedlających domową atmosferę. Żłobek uczy dzieci samodzielności, budowania własnego „ja” w otaczającej rzeczywistości w oparciu o wartości uniwersalne: dobra, piękna i prawdy. Współpraca z rodziną i indywidualizowanie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych stanowi dla nas priorytet  do kreatywnego działania. Gwarantujemy bezpieczne, radosne wzrastanie dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania. Dążenie do jak najlepszej jakości opieki nad maluchami z uwzględnieniem funkcji wychowawczej i edukacyjnej, spełniającej oczekiwania Rodziców to nasza dewiza.

Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon” jest placówką wyposażoną w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do dzieci w wieku od 0 do 3 lat.  Z nami dzieci chętnie poznają otaczający świat poprzez działalność twórczą, aktywność twórczą w oparciu o potrzeby własne i oczekiwania rodziców.

To miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, gdzie zabawa jest nauką, a nauka zabawą.